Get Adobe Flash player

Ciekawi Ludzie
Siostra Misjonarka - Leokadia Wlizło z Wierzbicy.


**************************************Kamil Stronk - pełni funkcję organisty w parafii w Płonce od czerwca 2013 r. - do 3.09.2015r.
Paweł Surowiecki w kaplicy w Wierzbicy śpiewa psalm responsoryjny w czasie Mszy świętej.Adam Antończak

  Pan Adam pełni funkcję organisty w parafii sąsiadującej z Płonką,  w Rudniku.

Do niedawna Rudnik należał do parafii Płonka.

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc, zwłaszcza przy instalowaniu podłączeń elektrycznych do pieca centralnego ogrzewania.

Wykonuje naprawy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


***********************Monika

Napisała pracę magisterską na seminarium: Nauki pomocnicze historii nowożytnej  i najnowszej.

Tytuł pracy: Ludność parafii Płonka w pierwszej połowie XIX wieku w świetle metryk parafialnych.

Składam podziękowanie za udostępnienie treści niniejszej pracy.


*******************Pan Marek Kamieniecki


    Ostatnio na pierwszym zebraniu rady duszpasterskiej został jednogłośnie  wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego rady, zgodnie ze statutem Regulaminu wyboru rad duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej.


*******************************
Pani Marzena Agnieszka Mazurek

       Pani Marzena na pierwszym  pierwszym zebraniu rady duszpasterskiej została wybrana sekretarką rady. 

W parafii pełni funkcję katechetki z dużym oddaniem i zaangażowaniem.

Jest opiekunką grupy dzieci, które pełnią funkcje liturgiczne. 

Przygotowuje akademie z udziałem dzieci w kościele.Wojciech Kowalski -  Konserwator rzeźby-plastyk. 

Więcej informacji -  

http://nk.pl/#grupy/950572Doroty Kazimierczuk - artysta plastyk z Płonki.

Twórczoąść -

http://nk.pl/#grupy/950572Łukasz Smyk pełnił w parafii Płonka funkcję organisty do czerwca 2013 r.
Pan kościelny troszczy się o wygląd kościoła.

Wykonuje wszelakie prace potrzebne do funkcjonowania parafii.

Jego praca jest nieodzowna,  nie zawsze zauważana i doceniona.

Troszczy się  również o porządek na cmentarzu.


*************************************Bożena Surowiecka pełni funkcję lektora w kaplicy w Wierzbicy. 

Barbara Koprucha - z zespołu parafialnego Caritas.

Ewa Michalska - z zespołu parafialnego Caritas.Aneta Michalska - III klasa L.O. - lektorka.


**************************************Egzorcysta Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.

Niestrudzony pielgrzym do Ziemi świętej.

Znany i ceniony rekolekcjonista.


*****************************
Pani Solan Alicja.

Niestrudzona dekoratorka kościoła z racji różnych uroczystości kościelnych.

Bóg zapłać za artystycznie wykonane liczne dekoracje.


********************************Stanisław Popielecki

Pełni funkcję kościelnego przy kaplicy w Wierzbicy, zamieszkały w Kaszubach.

****************************************


Merski Jan własnoręcznie wykonał szopkę do kaplicy w Wierzbicy.
Choć należy do parafii - Żółkiewka, bliżej ma do kaplicy w Wierzbicy, dużo pomaga przy różnych pracach.
Po kolędzie przyjmuje księży z obu parafii.


*******************************************Marek Jaworski

Pełni funkcję kościelnego przy kaplicy w Wierzbicy, zamieszkały w Wierzbicy.W wolnych chwilach dokarmia sikorki z ręki.
Andrzej napisał na ten temat wiersz:

  Jeszcze z sikoreczek         Cienko coś zakwilą  
radość jest nieco              rozejrzą się w koło
  kiedy to do ręki                 chwycą kawałeczek
  po orzech przyleci.            i czmychną wesoło.

         Skryją się dokładnie          Gdy wszystko już zjedzą
między gałązkami              dziób o gałąź otrą
  skubiąc go zawzięcie         robiąc kupę w locie
   trzymając nóżkami.            znów do ręki dotrą. 

http://youtu.be/WTZ-NJgPTMo

Andrzej Jaworski - "Siwa Głowa" - tekst i zdjęcia autora.

Wierzbica - parafia Narodzenia N.M.P. w Płonce.http://youtu.be/bon5v-9pNeI

Andrzej Jaworski - ” Pan Piotrek „ i inne. ***********************************


Paweł Dąbek
Dnia 1.I.2013 roku został ministrantem przy kościele w Płonce.
Otrzymał legitymację i odznakę ministrancką.
Uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Płonce.

***************************************

Magdalena Szewczyk.
Bierze udział w Liturgii Słowa we Mszy świętej.
Wraz z Karoliną Włodarczyk śpiewa psalm responsoryjny.
Uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Płonce.

*******************************************


Karolina Włodarczyk.
Bierze udział w Liturgii Słowa we Mszy świętej.
Wraz z Magdaleną Szewczyk śpiewa psalm responsoryjny.
Uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Płonce.


****************************************


Joanna Szewczyk

Bierze czynny udział we Mszy świętej, w Liturgii Słowa.

Czyta lekcje lub modlitwę wiernych.

Jest uczennicą I klasy Gimnazjum w Rudniku.***********************************Katarzyna Szewczyk.

Bierze czynny udział we Mszy świętej, w Liturgii Słowa.

Czyta lekcje lub modlitwę wiernych.

Uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Płonce.*******************************************


Ewangelia na dziśCzwartek 2020-12-03, WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

Mt 7,21.24-2

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».